Przetarg – garaż

Spółdzielnia Mieszkaniowa „G-JL” w Gliwicach zaprasza do składania ofert na najem garażu nr 46, położonego w zespole garażowym przy ul. Ossolińskich w Gliwicach.

Powierzchnia użytkowa garażu: 15,40 m²
Stan techniczny garażu: średni

Oferty zawierające proponowaną stawkę wynajmu za 1 m-c prosimy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „G-JL” przy ul. Zygmuntowskiej 36B .

Termin składania ofert : do 15 grudnia do godz. 14ºº

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu : 16 grudnia o godz. 9°°

I etap składania ofert ograniczony jest jest tylko dla członków Spółdzielni oraz członków ich rodzin zamieszkałych na stałe.

Przetarg: lokal mieszkalny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa G-JL Ogłasza następujący przetarg nieograniczony: ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 36,20m² oraz piwnicy o pow. 3,40 m ², położonego w Gliwicach, przy ul. Ossolińskich 46/1

Typ mieszkania: M-2 1 pokój, kuchnia, przedpokój, garderoba, łazienka

Właścicielem lokalu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa “G-JL”

Cena wywoławcza: 76.800,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3.072,00 zł + opłata manipulacyjna 50,00 zł. na konto Spółdzielni:

PKO BP 10 1020 2401 0000 0302 0038 4354

do dnia: 24.11.2014r.

Lokal mieszkalny można codziennie w godzinach: 8 °° 13°°

Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie SM “G-JL”

Przetarg w formie licytacji ustnej odbędzie się w dniu 27.11.2014r. o godz. 9˚˚ w Siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej “G-JL” w Gliwicach przy ul. Zygmuntowskiej 36 B

Lokal zostanie oddany Nabywcy, po wpłaceniu na konto Spółdzielni całej wylicytowanej kwoty w drodze licytacji oraz podpisaniu aktu notarialnego u Notariusza.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „G-JL“ informuje, że na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy, dzień 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy.

W tym dniu pracować będzie Pogotowie Awaryjne, które pod numerem telefonu 603 501 125 będzie przyjmować zgłoszenia dotyczące ewentualnych usterek lub awarii.

Przetarg: lokal mieszkalny

Ogłasza następujący przetarg nieograniczony: ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 60,20 m² oraz piwnicy o pow. 3,67 m² , położonego w Gliwicach przy ul. Ossolińskich 44/2 Typ mieszkania: M-4 – 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, Lokal posiada balkon, usytuowany jest na parterze budynku.

Właścicielem lokalu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa “G-JL”

Cena wywoławcza: 160.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 6400,00 zł + opłata manipulacyjna 50,00 zł. na konto Spółdzielni:

PKO BP 10 1020 2401 0000 0302 0038 4354

do dnia 3.10.2014r.

Lokal mieszkalny można codziennie w godzinach : 8 °° 13°°

Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie SM “G-JL”

Przetarg w formie licytacji ustnej odbędzie się w dniu :

7.10.2014r. o godz. 9˚˚

w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej “G-JL” w Gliwicach przy

ul. Zygmuntowskiej 36 B

Lokal zostanie oddany Nabywcy, po wpłaceniu na konto Spółdzielni całej wylicytowanej kwoty w drodze licytacji oraz podpisaniu aktu notarialnego u Notariusza.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny

 

 

Lokal Użytkowy – 163,86m2

Spółdzielnia Mieszkaniowa G-JL posiada do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 163,86 m²

Lokal położony jest w dzielnicy Łabędy, przy ul. Zygmuntowskiej 36B, w nieruchomości sąsiadującej biurami Zarządu Spółdzielni oraz innymi lokalami użytkowymi, takimi jak: Poczta, Zakład Fryzjerski, Sklep Mięsny, Prasa – Totolotek.

Lokal składa się z n/wym. pomieszczeń:

  1. Sala I – pow.uż. 119,76m²
  2. Biuro – pow.uż. 9,26m²
  3. Biuro – pow.uż. 3,66m²
  4. W.C – pow.uż. 6,63m²
  5. korytarz – pow.uż. 24.55m²

Nieruchomość sąsiaduje z wieloma budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, zarządzanymi przez dwie Spółdzielnie Mieszkaniowe, położony jest w centrum osiedla mieszkaniowego.

Lokal posiada centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę dostarczaną prze PEC Gliwice.

Oferty z proponowaną stawką wynajmu prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej “G-JL” w Gliwicach przy 36B.

Kontakt telefoniczny: 32 / 232 14 10, 32/ 324 08 66

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy , że Księgowość Spółdzielni Mieszkaniowej  „G-JL” , będzie niedostępna  dla Klientów i Mieszkańców  w każdą  środę  , aż  do odwołania , z uwagi na wdrażanie  nowego systemu informatycznego.

Przepraszamy    za    utrudnienia  i prosimy o wyrozumiałość

Prezes  Zarządu

Józef  Piskorz

Zasady segregacji odpadów

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gliwice obowiązek selektywnego zbierania odpadów realizuje się poprzez:

1. indywidualne przydomowe kompostowanie odpadów kuchennych i zielonych ulegających biodegradacji powstających w zabudowie jednorodzinnej,

2. zbiórkę w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących frakcji odpadów komunalnych:
a) papier,
b) odpady ulegające biodegradacji,
c) tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,
d) szkło,

3. zbiórkę powstających w gospodarstwach domowych następujących frakcji odpadów:
a) przeterminowane leki i chemikalia,
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe,
f) zużyte opony.

Poza odpadami zbieranymi selektywnie w pojemnikach, nieruchomość powinna być wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane.

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów dotyczy każdego mieszkańca miasta.

Segregacja się opłaca

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce. Segregując odpady przyczyniamy się do ochrony środowiska i oszczędzamy, nie tylko pieniądze, ale i zasoby naturalne: wodę, energię. Wiele produktów codziennego użytku powstaje dzięki powtórnemu wykorzystaniu posegregowanych odpadów. Z odpadów mogą powstać np: chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki, a nawet meble czy ubrania. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk.

Spalanie śmieci w domu szkodzi zdrowiu. Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ może okazać się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych!

Spalanie śmieci w domu jest niebezpieczne. Narażamy swój dom na niebezpieczeństwo. W trakcie spalania odpadów – butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, fragmentów mebli zawierających trujące lakiery czy elementów gumowych, do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Ich obecność notuje się także w mleku i jajach! Substancje te, nawet w niewielkich ilościach mają negatywne działanie. Przypisuje się im wywoływanie alergii, chorób układu oddechowego, nowotworów i porażeń.

Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska!

Pamiętaj:

- kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz,
- wybieraj produkty trwałe,
- wybieraj produkty w dużych opakowaniach,
- unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań,
- zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika,
- wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,
- wybierając się na zakupy zabieraj ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz zużycie plastikowych torebek, a jeśli przynosisz do domu torby foliowe, wykorzystaj je, np. jako worki na śmieci,
- zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu), – do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników,
- zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować,
- jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy,
- unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków,
- zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.

 

Na terenie Miasta Gliwice obowiązuje następująca kolorystyka pojemników oraz worków:

niebieski (odpady papierowe) przeznaczony na:
gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tekturę oraz wykonane z nich opakowania.

nie należy wrzucać np.:
kartonów i tektury, które są pokryte folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach), tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku czy po napojach ), kalki, papieru termicznego i faksowego, tapet, odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch).
Przed wrzuceniem papieru do pojemnika należy usunąć wszystkie zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe.

zielony (szkło) przeznaczony na:

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach.

nie należy wrzucać np.:
porcelany i ceramiki, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, szkła stołowego, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, fajansu, ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb samochodowych.

Przed wrzuceniem do pojemnika pojemniki szklane należy opróżnić i umyć!
Butelki należy wyrzucać bez nakrętek i korków!

żółty (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe) przeznaczony na:

puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe zakrętki, folię i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, konserwach, kartony po mleku i sokach, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).

nie należy wrzucać np.:
butelek po olejach spożywczych i samochodowych, opakowań po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach, styropianu, gumy, butelek z dowolną zawartością, puszek po farbach, baterii, opakowań po lekach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych.

Przed włożeniem ich do pojemnika butelki i puszki należy opróżnić i zgnieść.

brązowy ( odpady biodegradowalne) przeznaczony na np:

resztki żywności np.: obierki po ziemniakach, owocach i warzywach, skorupki jajek, fusy po kawie i herbacie, skoszoną trawę, chwasty, drobne gałęzie, liście.

nie należy wrzucać np.:
odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch), płynnych odpadów kuchennych, popiołu.

 

czarny lub szary (odpady komunalne zmieszane) przeznaczony na:

odpady, których nie można zakwalifikować do któregokolwiek z innych frakcji zbieranych selektywnie, np.: popiół, odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy), styropian, porcelana, lustra.

nie należy wrzucać:
opakowań po farbach, olejach silnikowych, smarach i innych chemikaliach, leków, baterii, sprzętu AGD, zużytych opon.

Odpady wielkogabarytowe.
We wszystkich rodzajach zabudowy odpady wielkogabarytowe będą odbierane raz na kwartał przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. W pierwszym tygodniu każdego kwartału będzie można zgłosić telefonicznie potrzebę odebrania tych odpadów podając adres nieruchomości oraz ilość i rodzaj odpadu wielkogabarytowego. Przedsiębiorca zobowiązany będzie do ustalenia terminu odbioru zgłoszonych odpadów wielkogabarytowych, nie później niż do końca ostatniego dnia kwartału. Będzie istniała również możliwość samodzielnego dostarczenia tych odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów, który będzie zlokalizowany w Przedsiębiorstwie Składowania i Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Rybnickiej w Gliwicach.
Odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.
Tego typu odpady z nieruchomości zamieszkałych należy samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów, który będzie zlokalizowany w Przedsiębiorstwie Składowania i Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Rybnickiej w Gliwicach. Zużyte opony będzie można również dostarczać do punktów serwisowych oraz specjalistycznych punktów gromadzenia odpadów oraz firm posiadających stosowne zezwolenia.
Przeterminowane leki.
Należy je samodzielnie dostarczać do wyznaczonych na terenie miasta aptek. Wykaz aptek dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach: http://bip.gliwice.eu/strona;10460
Chemikalia, zużyte baterie oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Należy samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który zostanie zorganizowany przez przedsiębiorcę, z którym Miasto Gliwice zawrze umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zużyte baterie można również wrzucać do pojemników przygotowanych do ich zbierania w różnych punktach, m.in. w placówkach oświatowych i sklepach, natomiast zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również przekazać do punktów cyklicznie organizowanych zbiórek lub do punktu sprzedaży przy zakupie nowego sprzętu.
Odpady zielone.
Odpady zielone nie mieszczące się w pojemnikach lub workach, nieodebrane w ramach systemu, należy samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów, który będzie zlokalizowany w Przedsiębiorstwie Składowania i Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Rybnickiej w Gliwicach.