Uchwała Rady Miasta

Szanowni Państwo, informujemy, iż uchwała XXXIII/745/2017 z 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty wejdzie w życie 01 kwietnia 2018 r. Z treścią ww. uchwały mogą się Państwo zaznajomić poniżej:

Informacja

Szanowni Państwo, informujemy iż Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.46.(6).2017.240.XV.MMi1 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Treść Taryfy dostępna jest na stronie internetowej PEC Gliwice – link

Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „G-JL” informuje, iż w dniu 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) Spółdzielnia będzie nieczynna (wolne za 6 stycznia 2018 r.) Wszelkie awarie prosimy zgłaszać pod numerem telefonu: 603 501 125.

Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Zarząd i Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „G-JL” oraz Rada Nadzorcza składa Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość
i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały 2018 rok.

Kolejna inwestycja za nami cz. 2

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „G-JL” informuje, iż prace polegające na wykonaniu nowej wiaty śmietnikowej przy ul. Zygmuntowskiej dobiegają końca. Poniżej prezentujemy dokumentację fotograficzną wykonaną przed oraz po realizacji prac:

Przed:

Po:

Prosimy o zachowanie czystości wewnątrz wiaty śmietnikowej oraz jej obrębie.

Kolejna inwestycja za nami

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „G-JL” informuje, iż prace polegające na wykonaniu nowej wiaty śmietnikowej przy ul. Poezji dobiegają końca. Poniżej prezentujemy dokumentację fotograficzną wykonaną przed, w trakcie oraz po realizacji prac:

Przed:

W trakcie:

Po:

Jednocześnie informujemy, iż klucze do wiaty śmietnikowej zostaną do Państwa dostarczone osobiście przez pracownika Spółdzielni. W przypadku nieobecności klucz zostanie wrzucony do skrzynki na listy.

Harmonogram odczytów wodomierzy

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy harmonogram odczytów wodomierzy.
Prosimy o udostępnienie lokali w wyznaczonym terminie.

2 stycznia 2018

Prozy 17 godz. 15:00 – 17:00
Prozy 19 godz. 15:00 – 17:00
Prozy 21 godz. 17:00 – 19:00
Prozy 23 godz. 17:00 – 19:00

Zygmuntowska 34a godz. 15:00 – 16:00
Zygmuntowska 34b godz. 16:00 – 17:00
Zygmuntowska 36a godz. 17:00 – 18:00
Zygmuntowska 36b godz. 18:00 – 19:00

3 stycznia 2018

Ossolińskich 40 godz. 15:00 – 17:00
Ossolińskich 42 godz. 15:00 – 17:00
Ossolińskich 44 godz. 15:00 – 17:00
Ossolińskich 46 godz. 15:00 – 17:00
Ossolińskich 48 godz. 15:00 – 17:00
Ossolińskich 50 godz. 15:00 – 17:00

4 stycznia 2018

Ossolińskich 54 godz. 15:00 – 17:00
Ossolińskich 56 godz. 15:00 – 17:00
Ossolińskich 58 godz. 17:00 – 19:00
Ossolińskich 60 godz. 17:00 – 19:00

Ossolińskich 62 godz. 15:00 – 17:00
Ossolińskich 64 godz. 15:00 – 17:00
Ossolińskich 66 godz. 17:00 – 19:00

5 stycznia 2018

Prozy 1 godz. 15:00 – 17:00
Prozy 3 godz. 15:00 – 17:00
Prozy 5 godz. 17:00 – 18:00

Prozy 7   godz. 15:00 – 17:00
Prozy 9   godz. 15:00 – 17:00
Prozy 11 godz. 17:00 – 19:00
Prozy 13 godz. 17:00 – 19:00

8 stycznia 2018

Ossolińskich 1 godz. 15:00 – 17:00
Ossolińskich 3 godz. 15:00 – 17:00
Ossolińskich 5 godz. 17:00 – 19:00
Ossolińskich 7 godz. 17:00 – 19:00

Satyryków 2 godz. 15:00 – 17:00
Satyryków 4 godz. 15:00 – 17:00
Satyryków 6 godz. 17:00 – 19:00
Satyryków 8 godz. 17:00 – 19:00

9 stycznia 2018

Satyryków 12 godz. 15:00 – 17:00
Satyryków 14 godz. 15:00 – 17:00
Satyryków 16 godz. 17:00 – 19:00
Satyryków 18 godz. 17:00 – 19:00
Satyryków 20 godz. 17:00 – 19:00

Poezji 2 godz. 15:00 – 17:00
Poezji 4 godz. 15:00 – 17:00
Poezji 6 godz. 17:00 – 19:00
Poezji 8 godz. 17:00 – 19:00

10 stycznia 2018

Poezji 12 godz. 15:00 – 17:00
Poezji 14 godz. 15:00 – 17:00

Zygmuntowska 21 godz. 15:00 – 17:00
Zygmuntowska 23 godz. 15:00 – 17:00
Zygmuntowska 25 godz. 17:00 – 19:00
Zygmuntowska 27 godz. 17:00 – 19:00

11 stycznia 2018

Zygmuntowska 29 godz. 15:00 – 17:00
Zygmuntowska 31 godz. 15:00 – 17:00
Zygmuntowska 33 godz. 17:00 – 19:00

Zygmuntowska 35 godz. 15:00 – 17:00
Zygmuntowska 37 godz. 15:00 – 17:00
Zygmuntowska 39 godz. 17:00 – 18:00