SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Zygmuntowska 36b,
44-113 GLIWICE
tel. 32 232-14-10
NIP 631-010-29-33
email: sekretariat@gjl.pl
www.gjl.pl
Zapytanie ofertowe

Gliwice, dnia 17.08.2016r

Wycinka drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „ "G-JL"

Spółdzielnia Mieszkaniowa „G-JL” w Gliwicach, zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany podmiot zamówienia :

  • Wykonanie wycinki 7 sztuk drzew ( jarzębin) z terenu nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej .

  • Wykonanie wycinki jednej wierzby białej z terenu nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej .

Zamówienie obejmuje swoim zakresem:

  1. Wycinkę wyznaczonych drzew,

  2. Frezowania pnia drzewa z gatunku wierzba biała,

  3. Zagospodarowanie we własnym zakresie drewna pozyskanego z wycinki,

  4. Uprzątnięcie terenu w obrębie usuniętych drzew wraz z utylizacją odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia ( m. in. gałęzie , zrębki ).

Termin realizacji zamówienia : do 09.2016r

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane .

Kryterium wyboru oferty : cena

Uwagi:

W ofercie należy podać cenę całkowitą netto i brutto za wykonanie w/w zamówienia. W celu określenia wartości zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie. Dodatkowe informacje udziela Dział Administracji pod nr tel. 603 492 895.

Proszę o przekazanie oferty pocztą na adres :

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ G-JL”, Gliwice 44-113, ul. Zygmuntowska 36 b, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres : administracja@gjl.pl lub sekretariat@gjl.pl.


Opublikowana przez Administrator dnia 17 sierpnia 2016 10:36


Przerwa w dostawie ciepła

Przerwa w dostawie ciepła


Opublikowana przez Administrator dnia 2 sierpnia 2016 14:13


OGŁOSZENIE

Administracja Spółdzielni informuje, że w dniu 13.07.2016 r. ( środa ) w budynkach ul. Satyryków 12 – 20, Satyryków 2 – 8, Ossolińskich 1 - 7 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej. Podyktowane jest to potrzebą usunięcia awarii w poziomie rozprowadzającym wodę.

Dostawa wody zostanie wznowiona ok. godz. 15 00

Wyłączenie może być powtórzone w dniu następnym dla ul.Satyryków 16,18,20

Przepraszamy za związane z tym niedogodności.

Administracja G-JL


Opublikowana przez Administrator dnia 8 lipca 2016 13:31


POWIERZCHNIE REKLAMOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa G-JL w Gliwicach dysponuje wolnymi powierzchniami reklamowymi na elewacjach budynków 5 –cio kondygnacyjnych, zlokalizowanych w Gliwicach dzielnica Łabędy, usytuowanych przy ulicy Zygmuntowskiej – droga 130039 S

Prosimy zainteresowanych inwestorów o kontakt:

sekretariat@gjl.pl

inspektor@gjl.pl

 


Opublikowana przez Administrator dnia 7 lipca 2016 16:03


PODZIĘKOWANIE

Szanowni Mieszkańcy,

30 czerwca 2016 r. zakończyło się głosowanie nad projektem wybudowania nowoczesnego placu zabaw w ramach organizowanej przez NIVEA akcji. Walka o głosy była bardzo trudna.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „G-JL” w Gliwicach, składa podziękowanie tym wszystkim, którzy brali aktywny udział w programie PODWÓRKO NIVEA 2016.

Łącznie oddano 26 093 głosów.

Gorące podziękowania składamy również tym, którzy osobiście zaangażowali się w kampanię informacyjną zachęcając codziennie do głosowania. Niestety pomimo dużego zaangażowania nie udało nam się zakwalifikować do pierwszej czterdziestki w ramach których wybudowane będą place zabaw.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!


Opublikowana przez Administrator dnia 5 lipca 2016 14:52