SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Zygmuntowska 36b,
44-113 GLIWICE
tel. 32 232-14-10
NIP 631-010-29-33
email: sekretariat@gjl.pl
www.gjl.pl
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowej „G-JL”

ul. Zygmuntowska 36 B

44-113 Gliwice

Tel. 32/ 232 14 10

sekretariat@gjl.pl

 

Ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 1.  Wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku ekonomicznym.
 2.  Posiadać uprawnienia do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego.
 3.  Co najmniej 10 letni staż pracy w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym.
 4.  Przedstawić pisemną koncepcję działania pionu ekonomicznego Spółdzielni.
 5.  Niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe i karno-skarbowe.
 6. Posiadać znajomość programów komputerowych (PŁATNIK), (MIESZCZANIN) w zakresie  księgowości.
 7.  Doświadczenie w pracy w spółdzielni mieszkaniowej.
 8.  Odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.

 

Oferty z następującymi dokumentami należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 22.11.2016 r. do godz. 15:00.

 1. CV + kopie świadectw pracy i wykształcenie.
 2. List motywacyjny.
 3. Oświadczenie o niekaralności.
 4. Zaświadczenie o stanie zdrowia.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Opublikowana przez Administrator dnia 15 listopada 2016 16:52


DZIKI


Opublikowana przez Administrator dnia 7 listopada 2016 16:58


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowej „G-JL”

ul. Zygmuntowska 36 B

44-113 Gliwice

Tel. 32/ 232 14 10

sekretariat@gjl.pl

 

Ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 1.  Wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku ekonomicznym.
 2.  Posiadać uprawnienia do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego.
 3.  Co najmniej 10 letni staż pracy w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym.
 4.  Przedstawić pisemną koncepcję działania pionu ekonomicznego Spółdzielni.
 5.  Niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe i karno-skarbowe.
 6. Posiadać znajomość programów komputerowych (PŁATNIK), (MIESZCZANIN) w zakresie  księgowości.
 7.  Doświadczenie w pracy w spółdzielni mieszkaniowej.
 8.  Odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.

 

Oferty z następującymi dokumentami należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 10.11.2016 r. do godz. 15:00.

 1. CV + kopie świadectw pracy i wykształcenie.
 2. List motywacyjny.
 3. Oświadczenie o niekaralności.
 4. Zaświadczenie o stanie zdrowia.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Opublikowana przez Administrator dnia 18 października 2016 15:49


PRZEGLĄD GAZOWY 2016

PRZEGLĄD OKRESOWY INSTALACJI GAZOWEJ

ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLAN E W MIESIĄCACH PAŹDZIERNIKU I LISTOPADZIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONY OKRESOWY PRZEGLĄD STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI I URZĄDZEŃ GAZOWYCH ORAZ WENTYLACJI W MIESZKANIACH.. PRZEGLĄD BĘDZIE WYKONYWANY PRZEZ KONSERWATORÓW ADMINISTRACJI GJL POSIADAJĄCYCH NIEZBĘDNE UPRAWNIENIA.. PROSIMY MIESZKAŃCÓW O OBECNOŚĆ I PRZYGOTOWANIE DOSTĘPU DO WYKONANIA POMIARÓW. W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY CELEM USTALENIA DOGODNEGO DLA PAŃSTWA TERMINU.

NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO 603 – 501 – 125

HARMONOGRAM PRZEGLĄDU PODANO PONIŻEJ. 

 

Adres zespół PLANOWANY
TERMIN
PRZEGLĄDU
2016r.
dzień
tygodnia
W WYZNACZONYCH DNIACH PRZEGLĄD ROZPOCZYNA SIĘ OD GODZINY 12.00
ZYGMUNTOWSKA 34 a Z-04 03.11.2016 czw.
ZYGMUNTOWSKA 34b   03.11.2016 czw.
ZYGMUNTOWSKA 36a   02.11.2016 śr.
ZYGMUNTOWSKA 36b   02.11.2016 śr.
ZYGMUNTOWSKA 21 Z-05 A 26.10.2016 śr.
ZYGMUNTOWSKA 23   26.10.2016 śr.
ZYGMUNTOWSKA 25   27.10.2016 czw.
ZYGMUNTOWSKA 27   27.10.2016 czw.
ZYGMUNTOWSKA 29 Z-05 B 28.10.2016 pt.
ZYGMUNTOWSKA 31   28.10.2016 pt.
ZYGMUNTOWSKA 33   16.11.2016 śr.
ZYGMUNTOWSKA 35   16.11.2016 śr.
ZYGMUNTOWSKA 37   24.10.2016 pn.
ZYGMUNTOWSKA 39   24.10.2016 pn.
POEZJI 2 Z-06 A 25.10.2016 wt.
POEZJI 4   25.10.2016 wt.
POEZJI 6   21.10.2016 pt.
POEZJI 8   21.10.2016 pt.
POEZJI 12 Z-06 B 19.10.2016 śr.
POEZJI 14   19.10.2016 śr.
OSSOLIŃSKICH 1 Z-07 A 10.11.2016 czw.
OSSOLIŃSKICH 3   10.11.2016 czw.
OSSOLIŃSKICH 5   14.11.2016 pn.
OSSOLIŃSKICH 7   14.11.2016 pn.
SATYRYKÓW 2 Z-07 B 07.11.2016 pn.
SATYRYKÓW 4   07.11.2016 pn.
SATYRYKÓW 6   04.11.2016 pt.
SATYRYKÓW 8   04.11.2016 pt.
SATYRYKÓW 12 Z-07 C 15.11.2016 wt.
SATYRYKÓW 14   09.11.2016 śr.
SATYRYKÓW 16   09.11.2016 śr.
SATYRYKÓW 18   08.11.2016 wt.
SATYRYKÓW 20   08.11.2016 wt.
OSSOLIŃSKICH 40 Z-08 A 05.10.2016 śr.
OSSOLIŃSKICH 42   05.10.2016 śr.
OSSOLIŃSKICH 44   06.10.2016 czw.
OSSOLIŃSKICH 46   06.10.2016 czw.
OSSOLIŃSKICH 48   07.10.2016 pt.
OSSOLIŃSKICH 50   07.10.2016 pt.
PROZY 17 Z-08 B 03.10.2016 pn.
PROZY 19   03.10.2016 pn.
PROZY 21   04.10.2016 wt.
PROZY 23   04.10.2016 wt.
PROZY 1 Z-08 C 13.10.2016 czw.
PROZY 3   13.10.2016 czw.
PROZY 5   12.10.2016 śr.
PROZY 7   12.10.2016 śr.
PROZY 9   11.10.2016 wt.
PROZY 11   11.10.2016 wt.
PROZY 13   10.10.2016 pn.
OSSOLIŃSKICH 54 Z-08 D 10.10.2016 pn.
OSSOLIŃSKICH 56   14.10.2016 pt.
OSSOLIŃSKICH 58   14.10.2016 pt.
OSSOLIŃSKICH 60   17.10.2016 pn.
OSSOLIŃSKICH 62   17.10.2016 pn.
OSSOLIŃSKICH 64   18.10.2016 wt.
OSSOLIŃSKICH 66   18.10.2016 wt.

Opublikowana przez Administrator dnia 14 września 2016 15:58


INFORMACJA

Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „G-JL” w Gliwicach w dniu 24.09.2016 r.

 

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 3. Wybór Komisji:

  • mandatowo-skrutacyjnej,

  • uchwał i wniosków.

 4. Przedstawienie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej stwierdzającego prawomocność zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i ilości Członków oraz zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

 6. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok i dyskusja.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni „G-JL” za rok 2015.

 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015 i dyskusja.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.

 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2015 i dyskusja.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2015.

 12. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosku o udzielenie/ nieudzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Annie Polis-Ciapa za okres od dnia 22.06.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Annie Polis-Ciapa za okres od dnia 22.06.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2014.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2015.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Spółdzielnia. .

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni w § 9 ust. 1 pkt 11 poprzez wykreślenie zwrotu „nie” w § 9 ust. 1 pkt 11 lit. a.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni w § 13 ust. 2 pkt 6, który otrzymuje następujące brzmienie: „uporczywie, w sposób zawiniony uchyla się od wykonywania zobowiązań finansowych wobec Spółdzielni, a w szczególności jest w zwłoce z zapłatą należności za używanie lokalu lub z innych tytułów za co najmniej 6 miesięcy.” 

 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni w § 90 ust. 4 poprzez zmianę terminu udostępniania dokumentów w celu umożliwienia zapoznania się przez Członków z dokumentami na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na sprzedaż lokalu położonego w Gliwicach przy ul. Ossolińskich 54/8.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na sprzedaż lokalu położonego w Gliwicach przy ul. Ossolińskich 60/9.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 1245 Obręb Przyszówka, położonej w Gliwicach, przy ul. Poezji. 

 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykluczenia z grona członków Spółdzielni.

 24. Wolne wnioski i dyskusja.

 25. Odczytanie protokołu Komisji uchwał i wniosków.

 26. Zakończenie obrad.

 

Uwaga: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniu 24.09.2016r o godz. 10.00 w auli przy Kościele św. Anny w Gliwicach - Łabędach przy ul. Przyszowskiej 36.

 

W zebraniu mogą uczestniczyć Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „G-JL” lub wyznaczeni przez nich pełnomocnicy.

 

Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się ze wszystkimi sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dokumenty te dostępne będą do wglądu dla Członków od 9 września 2016 roku w siedzibie Spółdzielni w godzinach jej urzędowania.

Obowiązujące druki pełnomocnictwa wydawane są w sekretariacie Spółdzielni.


Opublikowana przez Administrator dnia 1 września 2016 09:11