SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Zygmuntowska 36b,
44-113 GLIWICE
tel. 32 232-14-10
NIP 631-010-29-33
email: sekretariat@gjl.pl
www.gjl.pl
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „G-JL”

44-113 Gliwice , ul. Zygmuntowska 36 b

Poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik ds. technicznych

 

Miejsce pracy: siedziba Spółdzielni
Wymagania:                                    

wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe.

dobra znajomość prawa budowlanego i pozostałych przepisów techniczno-budowlanych,

umiejętność kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów,

umiejętność czytania dokumentacji technicznej związanej z wykonywanymi czynnościami,

biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) .

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

umiejętność formułowania wniosków i pisania pism związanych ze stanem technicznym w lokalach i budynkach,

wiedza praktyczna w zakresie procedur przetargowych , opinii przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości robót budowlanych,

posiadanie prawa jazdy kat. B,

odporność na stres,

zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji,

komunikatywność.

Opis stanowiska:

realizowanie planu rzeczowo-finansowego ,zadań remontowych zasobów mieszkaniowych poprzez przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań przetargowych ,nadzór oraz rozliczenie wykonawców z wykonanych prac w zakresie robót budowlanych,

dokonywanie wizji technicznych i ocena stanu technicznego nieruchomości,

wykonywanie obowiązkowych ,okresowych kontroli budynków mieszkalnych,

kontrola, odbiór i rozliczanie robót budowlanych,

archiwizacja dokumentacji,

bezpośrednia obsługa mieszkańców

CV wraz listem motywacyjnym prosimy dostarczyć do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „G-JL” w terminie do dnia 20.01.2017r.

Opublikowana przez Administrator dnia 10 stycznia 2017 16:02


INFORMACJA


Opublikowana przez Administrator dnia 13 grudnia 2016 16:09


OGŁOSZENIE

Informujemy, że został uruchomiony dodatkowy numer telefonu do Spółdzielni

32 300 20 53

który w przyszłości zastąpi dotychczasowe stacjonarne numery telefonów.


Opublikowana przez Administrator dnia 12 grudnia 2016 15:23


INFORMACJA

 

INFORMACJA POBRANA ZE STRONY RADY OSIEDLA ŁĄBĘDY
OŚWIETLENIE UL. POEZJI W ROKU 2017

Dobiegają końca wieloletnie, bo trwające od stycznia 2011 r. starania o wykonanie oświetlenia ul. Poezji.
Dziś jesteśmy blisko finału. Z informacji uzyskanych w Wydziale Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych wynika, że aktualnie wykonywany jest program funkcjonalno - użytkowy, który będzie gotowy
do końca stycznia 2017 r.
Na I kwartał planowane jest ogłoszenie przetargu na projekt i wykonanie oświetlenia ul. Poezji.
Jesienią powinno być już jasno.


Opublikowana przez Administrator dnia 12 grudnia 2016 15:20


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowej „G-JL”

ul. Zygmuntowska 36 B

44-113 Gliwice

Tel. 32/ 232 14 10

sekretariat@gjl.pl

 

Ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 1.  Wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku ekonomicznym.
 2.  Posiadać uprawnienia do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego.
 3.  Co najmniej 10 letni staż pracy w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym.
 4.  Przedstawić pisemną koncepcję działania pionu ekonomicznego Spółdzielni.
 5.  Niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe i karno-skarbowe.
 6. Posiadać znajomość programów komputerowych (PŁATNIK), (MIESZCZANIN) w zakresie  księgowości.
 7.  Doświadczenie w pracy w spółdzielni mieszkaniowej.
 8.  Odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.

 

Oferty z następującymi dokumentami należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 22.11.2016 r. do godz. 15:00.

 1. CV + kopie świadectw pracy i wykształcenie.
 2. List motywacyjny.
 3. Oświadczenie o niekaralności.
 4. Zaświadczenie o stanie zdrowia.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Opublikowana przez Administrator dnia 15 listopada 2016 16:52