Ogłoszenie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “G-JL” w Gliwicach, posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni ok. 130 m² z przeznaczeniem na działalność biurową lub handlową. Lokal usytuowany jest w dzielnicy Łabędy, przy ul. Zygmuntowskiej 36B,        w ciągu handlowo-usługowym, w otoczeniu innych lokali jak: Poczta, Alior Bank, sklepy spożywcze, usługi kosmetyczno-fryzjerskie, Salonik prasowy, Totolotek czy sklep sieci LIDL. Na ogólną powierzchnię do wynajęcia składa się pomieszczenie główne z witryną – pow. uż. 119,76m² oraz pomieszczenie sanitarne – pow. uż. 6,81 m².  Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony

Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej  47,13  m²

oraz piwnicy o pow. 4,93  m ²   , położonego   w Gliwicach przy

ul.    Satyryków  14/4

Typ mieszkania : M-3    -  2 pokoje, kuchnia,przedpokój, łazienka

Lokal posiada balkon , usytuowany jest na I piętrze budynku

Właścicielem lokalu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa “G-JL”

SZCZEGÓŁY

Ogłoszenie – wywóz przedmiotów gabarytowych

       Administracja  SM „G-JL”  informuje  Mieszkańców, że

                                          w dniach:

           19.01.15 – 25.01.15 

będzie można składować obok śmietników zbędne przedmioty wielkogabarytowe .

Prosimy  zatem Mieszkańców o  wystawienie  wszystkich przedmiotów  wielkogabarytowych  zalegających    w korytarzach piwnic oraz    pomieszczeniach  wspólnego użytku.

 

            Jest to bezpłatna   akcja  organizowana  przez Remondis

              1 x w kwartale,  prosimy zatem o jej wykorzystanie.

 

            Wystawione przedmioty zostaną usunięte  w dniu:

            

      26.01.2015r. w godzinach rannych.

 

Przypominamy jednocześnie Mieszkańcom, że nie ma przyzwolenia na  wyrzucanie zbędnych przedmiotów wielkogabarytowych obok śmietników w dowolnych terminach albowiem  bezpłatny ich odbiór odbywa się na wysypisku przy ul. Rybnickiej.

Ogłoszenie – przedmioty gabarytowe

     W  związku z przeprowadzoną kontrolą korytarzy  piwnic oraz pomieszczeń gospodarczych w piwnicach  stwierdzono  składowanie przez  Mieszkańców różnorodnych przedmiotów  gabarytowych  (lodówek, pralek, opon, mebli itd.) co jest sprzeczne z Regulaminem Porządku Domowego

(Rozdz. III B pkt 4)

Z uwagi na zagrożenie pożarowe, prosimy  o uprzątnięcie porzuconych przedmiotów w terminie do dnia   20.01.2015r.

               W przypadku nie zastosowania się do niniejszej prośby służby administracji uporządkują pomieszczenia wspólnego  użytku oraz korytarze piwnic, usuwając zbędne przedmioty na koszt mieszkańców.

Apelujemy ponownie do Mieszkańców o zaprzestanie gromadzenia zbędnych przedmiotów  w piwnicach.

Spotkanie

Zarząd  Spółdzielni “GJ-L” informuje, że w dniu 20.01.2015r.,  w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „G-JL” przy ul. Zygmuntowskiej 36 b, o godz. 16.00, odbędzie się spotkanie z uczestnictwem Radcy Prawnego. Tematem spotkania będzie omówienie kwestii odpłatnej służebności gruntowej przez PWiK Gliwice na rzecz Spółdzielni, z tytułu posiadania infrastruktury przesyłowej na gruntach będących współwłasnością Spółdzielni oraz osób posiadających wyodrębnione lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie.  Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Właścicieli lokali mieszkalnych.

ogloszenie

Przetarg nieograniczony

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej G-JL w Gliwicach,

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia:

„Ocieplenie przestrzeni stropodachów poprzez wdmuchanie granulatu wełny mineralnej – grubość warstwy 20 cm – wraz z pracami towarzyszącymi, na budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „G-JL” w Gliwicach.”

OGŁOSZENIE

SIWZ